Dịch vụ giải thể công ty:

- Theo luật Doanh nghiệp 2015, các trường hợp giải thể doanh nghiệp (giải thể công ty) gồm:

     + Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;

     + Theo quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân; của tất cả thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn; của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;

     + Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật Doanh nghiệp trong thời hạn sáu tháng liên tục;

     + Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

     + Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác.

- Khi nào thì NÊN giải thể công ty (giải thể doanh nghiệp):

     + Khi chủ doanh nghiệp không còn bất kỳ kế hoạch kinh doanh gì với công ty của mình trong thời gian dài.

     + RCA đã tư vấn và giải quyết rất nhiều trường hợp Chủ doanh nghiệp vì kinh doanh không hiệu quả hoặc không kinh doanh, dần dà dẫn đến bỏ lơ thủ tục thuế, kế toán.

     + Ngoài ra, phần vì ngại thủ tục giải thể phức tạp hoặc phát sinh các khoản phạt hành chính quá nhiều, mà chúng ta đôi khi tự nhắm mắt bịt tai, xem như doanh nghiệp của mình không còn tồn tại.

     + Tuy nhiên, sự thật không đơn giản như ta nghĩ. Bắt đầu từ khi thành lập, doanh nghiệp mặc nhiên phải đảm bảo hàng loạt các quy định liên quan đến thủ tục Thuế, kế toán.

     + Nếu không còn kế hoạch hoạt động doanh nghiệp, hãy thực hiện đúng thủ tục, hoàn chỉnh các bước thì thông tin để khóa mã số thuế và hoàn tất thủ tục giải thể tại Sở Kế  Hoạch Đầu tư. Khi đó, chúng ta mới là con người tự do thực sự.