Chính sách đổi trả dịch vụ

Mọi vấn đề về sự cố dẫn đến việc dịch vụ không thể tiếp tục được sẽ được đại lý thuế kế toán quảng ninh thương thảo với Quý khách hàng để đưa ra chính sách tối ưu nhất cho cả hai bên. Tuy nhiên, đại lý thuế kế toán quảng ninh  luôn cam kết về chất lượng dịch vụ bảo vệ quyền lợi cao nhất của khách hàng.