Hình thức thanh toán

1. Thanh toán trực tiếp tại văn phòng giao dịch công ty:

Đang cập nhật...

2. Thanh toán chuyển khoản qua ngân hàng:

Đang cập nhật...

3. Thanh toán qua bưu điện:

Đang cập nhật...

4. Thu phí tận nơi:

Đang cập nhật...